ที่มา และกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

Source-and-activity-of-the-Chulabhorn-Underwater-Marine-Park-Conservation-Center

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงพระองค์มีพระราชดำริ ในการอนุรักษ์น่านน้ำทะเลไทยอย่างมากมาย จนก่อกำเนิดศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ซึ่งผู้กำกับดูแลคือ กองทัพเรือและหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเอกชน ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ มีจุดมุ่งหมายหลัก ได้แก่ การดูแลอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใต้ทะเลอันดามัน ทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทะเลบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังมุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ หันมาให้ความสำคัญกับทะเลไทยมากขึ้น

ทางศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย นักวิชาการทางทะเล รวมทั้งบรรดาสมาชิกนักดำน้ำมือสมัครเล่นเพื่อการอนุรักษ์ ต่างร่วมมือกันเพื่อดูแลงานด้านการซ่อมแซม ทำการวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง มีการจัดฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังจัดแผนที่สำหรับการเดินเรืออย่างละเอียด ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งสิมิลันหรือหมู่เกาะสุรินทร์ก็ตาม ควรหาเวลาแวะมาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ก่อน เพราะจะทำให้เราท่องเที่ยวไปในทะเลด้วยความรู้อันเต็มเปี่ยม อย่างรู้แจ้ง อีกทั้งยังเป็นการ เพิ่มจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างดีเยี่ยม

ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ อยู่ในฐานทัพเรือจังหวัดพังงาตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีการฉายสไลด์เกี่ยวกับใต้ทะเลอันดามันให้ชมกันอีกด้วย

อาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ มีสื่อประกอบการสอนต่างๆ คอยอธิบายเรื่องราวภายใต้ท้องทะเล ให้เข้าใจอย่างง่ายๆแต่ได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม

ห้องนิทรรศการห้องที่ 4 จะเป็นห้องเอาไว้จัดแสดงปลาและสัตว์ทะเลต่างๆ ในบรรยากาศใต้ทะเลลึก

กิจกรรมห้ามพลาดเมื่อมาถึงศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ จ.พังงา

– เดินชมปลาน้อยใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งแหวกว่ายอยู่ภายใต้ทะเลอันดามัน

– พักผ่อนชมวิวด้วยบรรยากาศชิวๆ ณ ริมทะเลบริเวณสวนสาธารณะของศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

– ชมสไลด์ ที่ทางศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ภูมิใจนำเสนอมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลไทย

ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์แห่งนี้ เปิดบริการทุกวัน ไม่เก็บค่าเข้าชม เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อนอีกด้วย

เพื่อความรู้ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกและเพิ่มความเข้าใจ อันเกี่ยวข้องกับท้องทะเลของไทย รวมทั้งบรรดาชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเล ถ้าได้ไปเที่ยวแถวอันดามันก็ควรหาเวลาไปเยี่ยมชมสักครั้งนะคะ