ท่องเที่ยวอุทยานใต้ทะเล เกาะขาม ในจังหวัดชลบุรี

Travel to Koh Kham Marine Park in Chonburi Province

Koh Kham

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของ อ. สัตหีบ อยู่ห่างไกลจากฝั่งประมาณ 9 กิโลเมตร เดินทางข้ามไปด้วยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 20 นาที เกาะขามเมื่อมองจากมุมสูงจะมีรูปร่างคล้ายตัว H  ขนาดพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความสงบของกองเรือป้องกันฝั่งชายหาด บนเกาะขามมีสองหาดใหญ่  คือหาดทิศเหนือและหาดทิศใต้ สำหรับชายหาดด้านทิศเหนือเม็ดทรายค่อนข้างละเอียด เหมาะกับทำกิจกรรมว่ายน้ำ รวมทั้งสันทนาการทางน้ำ ส่วนทางด้านทิศใต้ของเกาะ เป็นทรายหยาบมีทั้งหินกรวด ทั้งซากปะการังทับถมกันเต็มไปหมด  ภายใต้ผืนน้ำของเกาะขาม เต็มไปด้วยเหล่าปะการังอันแข็งแรงกระจายตัวอยู่รอบๆบริเวณเกาะ ซึ่งมีอยู่มากในทางทิศใต้ ซึ่งแนวปะการังในบริเวณนี้จะมีพันธ์ ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง อยู่ในระดับความลึกใต้ผืนน้ำประมาณ 3 – 6 เมตร จึงเหมาะมากสำหรับคนชอบการดำน้ำ นอกจากนี้ ยังสามารถเห็นพบปลาทะเลสวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน  เป็นต้น นอกจากปลาแล้วยังพบสัตว์ทะเลอื่น ๆอีกด้วย  เช่น หอยมือเสือ หอยมือแมว ดอกไม้ทะเล  กุ้ง ปูชนิดต่าง ๆ เม่น ปลิงทะเล โดยเฉพาะปลิงทะเลของเกาะแห่งนี้มีความสวยงาม และโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เอกลักษณ์ของอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม นอกจากแนวปะการังน้ำตื้น ยังเป็นเกาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้มีการย้ายปะการังอันกำลังเสื่อมโทรมอ่อนแอจากพิษมลภาวะ ที่เกาะเตาหม้อ ย้ายมาปลูกไว้ยังเกาะขามเพื่อเป็นพัฒนาและเสริมสร้าง แนวปะการัง ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายปะการังเหล่านี้  เกิดจากความร่วมมือกัน ของกำลังพลกองทัพเรือรวมทั้งบรรดานักดำน้ำอาสาสมัคร ผู้มีจิตใจอยากช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ผลการเคลื่อนย้ายพบว่า ปะการังส่วนใหญ่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อีกทั้งยังเจริญเติบโตต่อไปได้อีก นับเป็นเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจเหลือเกิน เราเองก็ควรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปกันนะคะ

กิจกรรมอันน่าสนใจบนเกาะขาม

 1. ชมปะการังด้วยการดำน้ำแบบผิวน้ำ
 2. ชมปะการังด้วยเรือท้องกระจก
 3. เดินเล่นชมวิวบรรดาพืชพรรณไม้ และชมทัศนียภาพอันงดงามบนเกาะ
 4. นอนพักผ่อนเคล้าเสียงคลื่น หรือตกปลาบนเกาะ
 5. ปีนเขาไปยังบริเวณจุดชมวิว

ข้อแนะนำในการเข้าเยี่ยมชม

 1. เมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การเดินทางจะถูกยกเลิกทันที ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
 2. จำกัดผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เกินวันละ 300 คน
 3. ถ้าน้ำทะเลลดลงมากไม่สามารถชมปะการังได้
 4. เกาะขาม เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. ห้าม จับ สัมผัส หรือเหยียบปะการัง เด็ดขาด !
 6. ห้ามเก็บเปลือกหอย ซากปะการังหรือพืชบนเกาะ เด็ดขาด!
 7. ช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติ โดยไม่นำ โฟม หรือ ถุงพลาสติก ขึ้นไปบนเกาะ รวมทั้งเก็บขยะใช้ที่ท่านนำไปด้วยกลับมาทิ้งบนฝั่ง ธรรมชาติจะได้อยู่กับเราไปนานๆ