รวมแหล่งท่องเที่ยว อุทยานใต้น้ำ ในประเทศไทย

Koh-Kham-Sattahip-Underwater-Park

อุทยานแห่งชาติ คือ สถานที่มีสภาพของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย สัตว์น้อยใหญ่หลากชนิด รวมทั้ง พันธุ์ไม้ ดอกไม้ แม่น้ำ อื่นๆ อันน่าสนใจเป็นไปตามครรลองของธรรมชาติอย่างแท้จริง พื้นที่ซึ่งถูกจัดให้เป็นอุทยานนั้น ห้ามทำลาย หรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด ต้องทำการรักษาเอาไว้ให้คงสภาพอย่างเดิม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่มนุษย์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งยังอนุรักษ์ไว้เพื่อศึกษาหาความรู้อีกด้วย การก่อตั้งพื้นที่ใดๆให้เป็นอุทยานนั้น จะมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจากทางรัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และจะทำการกำหนดเขตพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีมากมายหลายแห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ

แต่อุทยานใต้น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นั้น ยังมีไม่ค่อยมากเท่ากับอุทยานบนบก แต่เราก็ต้องตื่นตัว เพราะ ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่าง ต้องใช้เวลาสร้างเป็น 100 ปี หรือ 1000 ปี เลยทีเดียว นอกจากนี้หากเราชะล่าใจจนเกินไปอาจจะไม่สามารถกู้คืนธรรมชาติบางอย่างกลับคืนมาได้

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานใต้น้ำ ในประเทศไทย

  • อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม สัตหีบ

เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางตอนใต้ของปลายสุดสัตหีบ น้ำใสสะอาด หาดทรายขาว เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน อยู่ภายใต้การดูแลของกองเรือป้องกันฝั่งชายหาด โลกใต้น้ำของเกาะขามจะมีแนวปะการังอันสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบๆเกาะ แต่บริเวณอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากที่สุด อยู่ทางทิศใต้ ซึ่งมี ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง นอกจากนี้ ยังสามารถเห็นปลาทะเลน่ารักๆได้อีกด้วย เช่น ปลาผีเสื้อ  ปลาอมไข่  ปลาหางเหลือง เป็นต้น และยังมี สัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ อีกด้วย เช่น  หอยมือแมว ดอกไม้ทะเล กุ้ง ปู  เม่นทะเล เป็นต้น การมาเยี่ยมชมเกาะขาม เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะฉะนั้นต้องรักษาธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ห้ามทิ้งขยะ เอาอะไรมาก็เก็บไปให้หมด ห้ามจับ สัมผัส ปะการัง เด็ดขาด ห้ามเก็บหอย ซากปะการัง ซากธรรมชาติต่างๆกลับบ้านเด็ดขาด

 

  • ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในกองทัพเรือภาค 3 ณ ฐานทัพเรือพังงา สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั่วไป ภายนอกเป็นอาคารหลังเล็กๆมีขนาด 2 ชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล มีการฉายสไลด์เกี่ยวกับใต้ทะเลอันดามัน ให้แก่ผู้เยี่ยมชม

  • เกาะแสมสาร สัตหีบ

เกาะแสมสาร อยู่ในเขตพื้นที่ความดูแลของกองทัพเรือ อ.สัตหีบ เป็น 1 ใน 9 เกาะ ซึ่งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เกาะแสมสารเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวทางพระราชดำริ โดยเป็นเกาะนี้ไม่อนุญาตให้ค้างคืน มาเช้าเย็นกลับเท่านั้น

 

เพื่อธรรมชาติอันสวยงามจะได้อยู่กับกับเราไปนานๆ เราต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะ