รวมแหล่งท่องเที่ยว อุทยานใต้น้ำ ในประเทศไทย

May 15, 2019 admin 0

อุทยานแห่งชาติ คือ สถานที่มีสภาพของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย สัตว์น้อยใหญ่หลากชนิด รวมทั้ง พันธุ์ไม้ ดอกไม้ แม่น้ำ อื่นๆ อันน่าสนใจเป็นไปตามครรลองของธรรมชาติอย่างแท้จริง พื้นที่ซึ่งถูกจัดให้เป็นอุทยานนั้น ห้ามทำลาย หรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด ต้องทำการรักษาเอาไว้ให้คงสภาพอย่างเดิม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่มนุษย์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งยังอนุรักษ์ไว้เพื่อศึกษาหาความรู้อีกด้วย การก่อตั้งพื้นที่ใดๆให้เป็นอุทยานนั้น จะมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจากทางรัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และจะทำการกำหนดเขตพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีมากมายหลายแห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ แต่อุทยานใต้น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นั้น […]