Indian oceanpic123

ระบบนิเวศใต้มหาสมุทรอินเดีย

February 23, 2020 admin 0

การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกันในระบบนิเวศต่างๆ ทำให้เราได้รู้ถึงพัฒนาการ และความเติบโตของวงจรสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นๆ ความน่าสนใจก็คือ แม้ว่าแก่นของระบบนิเวศจะเหมือนกันทุกที่ แต่ด้วยสภาพแวดล้อม ด้วยสภาพอากาศ และระดับความอุดมสมบูรณ์ ก็จะทำให้รายละเอียดของระบบนิเวศแต่ละแห่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างในครั้งนี้ที่เราจะมาเจาะลึกพื้นที่ลี้ลับใต้มหาสมุทรอินเดีย บริเวณที่เรามองไปก็จะเห็นแต่ท้องทะเลสุดลูกหูลูกตา มีคลื่นลมแรงพัดผ่านมาบ้างเป็นครั้งคราว พื้นที่แบบนี้จะมีสังคมแบบไหนอยู่กันแน่ แล้วทำไมเราต้องรู้ถึงความเป็นไปในระบบนิเวศของมหาสมุทรแห่งนี้ด้วย เรามาติดตามไปพร้อมๆ กัน ความเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรอินเดียคือจุดเริ่มต้น เดิมทีมหาสมุทรอินเดียไม่ได้มีขนาดกว้างใหญ่เท่ากับในปัจจุบัน แต่เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ปริมาณน้ำในมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ขยายอาณาเขตออกไป พอเป็นเช่นนี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มนักสำรวจจึงได้เริ่มต้นโครงการเจาะพื้นที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียขึ้น เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่ามีอะไรที่พวกเราควรรู้บ้าง จะได้เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆ ความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดแล้ว […]